حقوق بانکی

قرار تامین چیست و چگونه صادر می شود؟

هنگامی که خواهان دعوایی را علیه خوانده طرح می کند لازم است مراحل و تشریفات خاصی را پشت سر بگذراد و در نهایت به خواسته ی خود با صدور حکم دادگاه و اجراییه دست یابد برای مثال فرض کنید خواسته ی شما مطالبه ی وجه چکی به مبلغ۴۰میلیون تومان است در این حالت ابتدا شما دادخواست مطالبه ی وجه چک را تقدیم دادگاه می کنید و پس از رسیدگی طی جلساتی در دادگاه و صدور حکم و در نهایت قطعی شدن حکم و پیروزی شما، اجراییه برای توقیف اموال محکوم علیه صادر خواهد شد اما گاهی اوقات طی شدن این روند طولانی به ضرر شما تمام می شود زیرا ممکن است در این فاصله خوانده اموال و وجوه خود را انتقال دهد و از اجرای حکم موثر به نفع شما جلوگیری کند یا حتی ممکن است در موضوع خواسته ی شما نقص و عیبی حادث شود بنابراین تامین خواسته به عنوان یک ابزار مهم حقوقی در دسته بندی وکیل خانواده برای پیشگیری از تضییع حقوق شما کاربردی مهم دارد. اجرای قرار تامین خواسته به قدری دارای اهمیت است که شما می توانید توقیف خواسته راحتی قبل از طرح دادخواست بدهید ! لذا به جهت نقش مهمی که تامین خواسته در تغییر روند پرونده های حقوقی و کیفری ایفا می کند وسودی که می تواند در اجرای احکام دادگاه ها داشته باشد به بررسی مفهوم تامین خواسته و آثار مهم قانونی آن می پردازیم.

 

تامین خواسته چیست؟

تامین در لغت به معنای امن، حفظ کردن و ایمن داشتن است و منظور از خواسته همان موضوعی است که خواهان برای دستیابی به آن در دادگاه طرح دعوا می کند مانند خواسته ی مطالبه وجه چک یا مهریه و… در معنای اصطلاحی تامین خواسته به معنای آن است که شخص خواسته دعوا یا معادل خواسته را از اموال خوانده با درخواست خود در امنیت قرار دهد یا به اصطلاح توقیف کند تا در صورت پیروزی در دعوای طرح شده از محل اموال توقیف شده ی محکوم علیه خواسته را وصول کند. بنابراین تامین خواسته موجب می شود تا یکی از اقدامات اجرایی مهم یعنی توقیف مال محکوم علیه به حکم قطعی دادگاه پیش از قطعی شدن حکم در جریان دادرسی یا حتی پیش از طرح دادخواست اصلی انجام شود. در حقیقت این توقیف زود هنگام مانع از نقل و انتقال آن مال می شود.

 

شرایط صدور قرار تامین خواسته چیست؟

قرار تامین خواسته با تحقق شروط زیر قابل صدور است:

  • خواهان برای آن که تقاضای صدور قرار تامین را داشته باشد باید در ابتدا درخواست خود را ضمن دادخواست اصلی یا آن که پیش از تقدیم دادخواست اصلی و در فرم دادخواست تنظیم نماید تا در دفاتر خدمات قضایی به ثبت برسد. طبق ماده ی ١٠٨قانون آیین دادرسی مدنی خواهانمی تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است.
  • دادگاه صالح برای طرح درخواست تامین خواسته دادگاهی است که نسبت به اصل دعوا (دعوای اصلی) صلاحیت دارد.

ازدواج سفید

گر بخواهیم ازدواج سفید را به صورت ساده تعریف نماییم می‌توانیم بگوییم که ازدواج سفید، شروع و تشکیل پیوند زناشویی بین یک زن و مرد بدون لحاظ چارچوب قانونی، حقوقی، شرعی و عرفی می‌باشد.

در واقع در ازدواج سفید زن و مرد بدون ثبت رسمی و قانونی مسئله ازدواج و بدون گذراندن آداب و رسوم مرسوم در رابطه با ازدواج رسمی، شروع زندگی‌شان را زیر یک سقف پایه ریزی می‌نمایند. طبعاً در چنین ارتباطی طرفین تعهد قانونی و شرعی نسبت به یکدیگر ندارند و نمی‌توانند مدعی حق و حقوقی نسبت به یکدیگر باشند.

با این اوصاف متوجه می شویم که ازدواج سفید پدیده‌ای غیر قانونی، غیر رسمی و خلاف و آداب و رسوم حاکم بر جامعه می باشد و در دنباله آن، مجموعه ای از ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی به بار می‌آید.

 

آمارهای قابل توجه در خصوص ازدواج سفید

در کشورمان آمار دقیق و مشخصی پیرامون پدیده ازدواج سفید ارائه نشده است و این مسئله صرفاً به عنوان یک نگرانی و دغدغه معرفی شده است. متاسفانه بسیاری از رسانه‌ها و مسئولان ذی ربط اقدام به چشم پوشی از موضوع ازدواج سفید کرده اند که آن چنان جالب توجه به نظر نمی‌رسد. چرا که این مسئله‌ای است که در بطن جامعه وجود داشته و آمارهای غیررسمی از رشد و افزایش روز افزون آن سخن به میان آورده است. بنابراین لازم است که در بستری آزاد و تحلیلی به موضوع ازدواج سفید پرداخته شود و جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی آن برای عموم مردم تشریح گردد.

آمارهای ازدواج سفید در امریکا اذعان می‌دارد که بیش از دو سوم زوج‌های این کشور، قبل از ازدواج رسمی و قانونی، اقدام به زندگی در زیر یک سقف را داشته‌اند.

در سال ۱۹۹۴، حدود ۳/۷ میلیون زوج آمریکایی بدون ازدواج رسمی در کنار یکدیگر و زیر یک سقف زندگی می‌کردند و نزدیک به اواخر دهه ۱۹۹، حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد زوج‌ ها، قبل از ازدواج رسمی، با هم زندگی می‌کردند. همچنین این در حالی است که تا قبل از سال ۱۹۷۰، زندگی زن و مرد بدون ازدواج رسمی در ایالات متحده غیرقانونی و جرم محسوب می‌شد. بر اساس آمارهای رسمی مراجع ذی ربط کشور آمریکا؛ از سال ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۰۰ میلادی ، تعداد زوج هایی که خارج از چارچوب ازدواج رسمی با هم زندگی کرده‌اند، ده برابر شده و در حال حاضر، زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی، به موضوعی عادی در روند آشنایی زن و مرد در زندگی اجتماعی کشور امریکا مبدل گشته است.

بنابراین مشخص می‌شود که پدیده ازدواج سفید در بخش اعظمی از جامعه آمریکا پذیرفته شده است و دارای خاصیت هنجار شکنانه و غیر اخلاقی نمی‌باشد.

حقوق خصوصی