شرایط گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی از جمله سوالاتی است که بسیاری از زوجینی که به هر دلیلی خواستار طلاق توافقی‌اند، از کارشناسان علم حقوق می‌پرسند.
در ابتدا برای پاسخ به این پرسش باید بدانید که طلاق توافقی چیست و چگونه می‌توان مهریه را در راستای طلاق توافقی از زوج طلب کرد.

مهریه در طلاق توافقی

طلاق توافقی یکی از انواع طلاق‌ها است که قانون برای جدایی زوجین در نظر گرفته است. همان‌طور که در مقالات قبلی در سایت عنوان کردیم، در طلاق توافقی زوجین باید در تمامی مسائل مالی و غیر مالی مربوط به ازدواجشان، با یکدیگر توافق و سازش نمایند، که یکی از مهم‌ترین این مسائل بحث مهریه است.
طلاق توافقی در عقد و طلب مهریه
باید بدانید که منظور از دوران عقد، زمان بین وقوع عقد نکاح و شروع زندگی مشترک است. طبق قانون، اگر رابطه زناشویی در دوران عقد به طور کامل انجام شده باشد، زوجه مستحق تمام مهریه است، و اگر زوجین در طول مدت عقد رابطه زناشویی برقرار نکرده باشند، تا قبل از طلاق، زن می‌تواند تمام مهریه را از زوج طلب کند، ولی اگر خواستار طلاق باشد، مستحق نصف مهریه خواهد بود.
اگر خواستار طلاق توافقی در دوران عقد هستید، باید بدانید که طبق قانون و شرع، چه زوجه غیر مدخوله (باکره) باشد چه نباشد، دریافت مهریه بستگی به توافقی دارد که شما ضمن طلاق توافقی با یکدیگر گرفته‌اید. و دادگاه نیز در راستای توافق زوجین عمل می‌کند.

همان‌طور که گفته شد، طلاق توافقی زمانی صورت می‌گیرد که زوجین در تمامی مسائل مربوط به حق و حقوق خود با یکدیگر توافق، و به نحو کم یا زیاد با یکدیگر گذشت و برگشت داشته باشند. در این خصوص موضوع مهریه و نحوه‌ی پرداخت آن به زوجه پس از صدور حکم طلاق توافقی، یکی از مسائل مالی است، که زوجین باید در نحوه‌ی پرداخت آن با هم توافق، وعین توافق آن‌ها، در دادنامه طلاق توافقی انشا می‌شود.

به عنوان مثال این که چند عدد سکه را زوج در چه مدت زمانی به زوجه دهد، و یا این که زوجه مهریه‌اش را در قبال اخذ طلاق به زوج گذشت می‌نماید.

مهم‌ترین نکات در گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی

1- طبق ماده 22 قانون حمایت از خانواده، صرفا تا سقف 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن، دادگاه می‌تواند حکم جلب زوج را صادر نماید، و برای دریافت مابقی مهریه، زوجه باید اموالی را از زوج به دادگاه معرفی کند.

2- ازدواج مجدد زوجه بعد از طلاق توافقی به هیچ عنوان، مانع اخذ مهریه مورد توافق، در گواهی عدم امکان سازش، که توسط دادگاه صادر شده است، نمی‌شود.

3- اگر بابت گرفتن مهریه در طلاق توافقی، سندی مثل چک یا سفته، به عنوان ضمانت اجرا از زوج اخذ شده باشد، زوجه می‌تواند در صورت عدم وصول آن ها، به استناد این مدارک، درخواست مطالبه مهریه را از دادگاه نماید، و در صورت حکم قطعی دادگاه، امکان جلب و توقیف اموال زوج وجود دارد.

4- اگر بابت وصول مهریه، سندی از زوج اخذ نشده باشد و زوج در موعد مقرر، طبق توافق انجام شده در گواهی عدم امکان سازش، مهریه زوجه را پرداخت نکند، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه، دادخواست مطالبه مهریه را به دادگاه تقدیم کند.