– عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.
– بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.
– بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
– دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
– اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.
– محکومیت به حبس در حال اجرا از ۵ سال به بالا در شرایطی که مرد در زندان باشد.
– اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.
– ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت ۶ ماه بدون دلیل موجه.
– محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن را به خطر بیاندازد.
– بچه‌‌دار نشدن مرد پس از ۵ سال زندگی مشترک.
– مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی به طوری که مدت ۶ ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه گذشته باشد.

– ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش.