تلفن : 8553465- 0513

دعاوی کیفری

پرونده های کیفری بدلیل ورود به حوزه آزادی های فردی و بکار گیری مجازات هایی از قبیل حبس،شلاق و جزایی نقدی از حساسیت ویژه ای برخوردار است لذا استفاده از خدمات مشاوره و وکالتی  در استفاده از راهکارهای قانونی و حقوقی جهت حل و فصل مسایل و کاهش ریسک این پرونده ها مورد تاکید مشاوران این موسسه می باشد.

برخی عناوین پرونده های کیفری که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت به این شرح می باشد:

1- صدور چک بلامحل

2- کلاهبرداری

3- سرقت

4- ایراد ضرب و جرح عمدی

4- آدم ربایی

6- ترک انفاق

7- تصرف عدوانی

8- شرب خمر

9- قاچاق کلا و ارز

10- قاچاق مواد مخدر

11- سقط جنین

12- تخلفات و جرایم پزشکی

13- تخریب

14- فروش مال غیر

15- قتل عمدی

16- نگهداری و فروش مواد مخدر

17- جعل و استفاده از سند مجعول

18- فحاشی

19- تهدید

20- مزاحمت تلفنی