تلفن : 8553465- 0513

وکیل دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی از جمله مسائلی است که با عنایت به گستردگی حوزه خرید – فروش – پیش خرید – تعهدات و مطالبه وجه بیشترین آمار ورودی به دادگستری را به خود اختصاص داده است .این حوزه نیز با بکار گیری وکلاء پایه یک ،دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری که مورد حمایت  این موسسه می باشند صورت می گیرد.در زمینه انعقاد قرارداد وکالت آنچه مسلم است این قسمت از خدمات کاملتر از قسمت  خدمات مشاوره می باشد. فی الواقع وکیل بعد از انعقاد قرارداد  و امضاء وکالتنامه تمامی مسائل مربوط به پرونده شما را در نظر گرفته و شخصاً انجام می دهد.پیش بینی مقدمات پرونده،اخذ نظرات قضات باتجربه و بکارگیری قوانین موثر در لوایح و دادخواست تقدیمی و شرکت در جلسه رسیدگی و دفاع از موکل گوشه ای از عملیات وکالتی می باشد.در این قسمت از خدمات شهروندان با استفاده از وکیل تعیینی تمام امور مربوطه را به موجب قرارداد به ایشان واگذار نموده و شخصاً جز در موارد ضرورت نیازی به حضور در محاکم و یا پیگیری روند پرونده ندارند.در صورت نیاز با تماس از دفتر موسسه به موکلین روند پیشرفت پرونده و یا مدارک مورد نیاز اطلاع داده می شود.

وکالت در دعاوی حقوقی به تقدیم دادخواست و یا دفاع از موکل در محاکم خلاصه نمی شود. بلکه می توانید در هنگام انعقاد قرارداد از خدمات وکالتی به جهت حضور در جلسات و تایید محتویات قرارداد به جهت رعایت الزامات  قانونی استفاده نمایید .تهیه و تنظیم قراردادهای مشارکت،پیش فروش،فروش و خرید کالا و خدمات  با حضور وکیل دادگستری ، در این قسمت انجام می شود. استفاده از خدمات وکالت یا مشاوره در این زمینه به نوعی پیش گیری از مشکلات و مسائل آینده تلقی می شود.

برخی عناوین پرونده های حقوقی  که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت به شرح ذیل است:

1- مطالبه وجه چک

2- مطالبه مهریه

3- مطالبه نفقه معوقه و جاریه

4- اثبات نسب

5- انحصار وراثت

6- تقسیم ترکه

7- اثبات زوجیت

8- الزام به تمکین زوجه

9- مطالبه طلب به موجب سند عادی

10- الزام به تنظیم سند رسمی

11- الزام به انجام تعهد

12- اعلام فسخ قرارداد

13- ابطال قرارداد

14- مطالبه خسارت

15- تامین خواسته

16- تامین دلیل

17- الزام به تحویل مبیع

18-الزام به  استرداد ثمن معامله

19- الزام به فک رهن

20- اثبات وقوع عقد بیع