تلفن : 8553465- 0513

حقوق و تکالیف شهروندی

موسسه حقوقی سپهر حقیقت

حقوق و تکالیف شهروندی – مویدیان – نصر آبادی

زندگی شهری زمانی با کیفیت بالا تداوم می یابد که شهروندان از حالت منفعل خارج و به شهروند فعال ارتقا یابند

 

مطلب زیر از سوی یکی از مخاطبان ارسال شده است.

 

غلام عباس کاظمی: شهروند کیست و تفاوت شهروند با شهرنشین چیست . میتوان اینگونه عنوان نمود که به تمام افراد، فارغ از نژاد وگویش که ساکن شهر باشند  شهر نشین اطلاق می شود، اماشهرنشینان زمانی که به حقوق یکدیگر و قوانین اجتماعی احترام می گذارند و به مسئولیت های خویش در قبال شهروندان دیگر و اجتماع عمل می نمایند به شهروند ارتقا می یابند.

 

مفهوم “شهروند” نه تنها در جامعه ی شهری بلکه در جامعه ی استانی و کشوری هم قابل تعریف است و همچنین با توجه به پیشرفت های تکنولوژی ارتباطات می توان “شهروندی” را برای جامعه ی جهانی نیز در نظر گرفت.

 

حقوق شهروندی را می توان این گونه بیان کرد که مجموعه ای است از تکالیف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر و در قبال شهر و دولتی که در آن زندگی می کنند.

 

 حقوق مردم در شهر از قرار زیر است:

 

ایجاد امنیت پایدار : بعد از خوراک و پوشاک و مسکن می توان امنیت را از ضروریات زندگی عنوان کرد.امنیت مردم در شهر را اینگونه می توان توصیف نمود : تدارک سلامت افراد جامعه در مقابل اقدامات خشونت آمیز و رفع دغدغه‌های ذهنی (احساس عدم امنیت) شهروندان.

 

 یکی از اولین و مهم ترین حقوق مردم(شهروندان)  وجود یک امنیت پایدار است بطوریکه مردم بتوانند براحتی  بدنبال تامین نیاز های معیشتی و فرهنگی و آموزشی و … خود و خانواده خود باشند و در سطح جامعه به منظور رفع احتیاجات مادی و معنوی آمد و شد نمایند.همچنین امنیت مساکن و منازل نیز به منظور احساس آرامش در زندگی عادی و خانوادگی شهروندان مد نظر است.

دانلود مقاله